Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 9/I/2023

9/I/2023. Modernizacja korony stadionu piłkarsko-żużlowego na ciąg pieszo-komunikacyjny na terenie OSiR "Skałka"


Lokalizacja

Korona na stadionie piłkarsko-żużlowym przy ul. Bytomskiej 40 w Świętochłowicach na terenie OSiR "Skałka". Działka o numerze 4037/3 oraz 4039 obręb 003.

Skrócony opis

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz modernizację korony stadionu OSiR "Skałka" na ciąg pieszo-komunikacyjny, nie obciążony ruchem pojazdów, a obecnie wyłączony z użytkowania oraz obustronne obramowanie z nawierzchni z murów oporowych zabezpieczających przed upadkiem za pomocą barier typu U-11a, koncepcja zakłada odwodnienie za pomocą szczelin w murach bezpośrednio na skarpy zewnętrzne.

Opis projektu

Projekt zakłada zaprojektowanie oraz modernizację korony stadionu OSiR "Skałka" na ciąg pieszo-komunikacyjny, nie obciążony ruchem pojazdów, a obecnie wyłączony z użytkowania oraz obustronne obramowanie z nawierzchni z murów oporowych zabezpieczających przed upadkiem za pomocą barier typu U-11a, koncepcja zakłada odwodnienie za pomocą szczelin w murach bezpośrednio na skarpy zewnętrzne.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Korona stadionu OSiR "Skałka" im. P. Waloszka w momencie zakończenia termomodernizacji budynku oraz toru żużlowego ma utworzyć ciąg pieszo-komunikacyjny. Korona ma być ogólnodostępna dla mieszkańców w godzinach otwarcia Ośrodka, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00 codziennie. Stadion ponownie może stać się bezpiecznym miejscem w przestrzeni, którego poza piłką nożną i żużlem swoje miejsce znajdą miłośnicy biegania, rolek, rowerów czy nordic walkingu. W tym celu proponowane zadanie ma ponownie uruchomić koronę stadionu. Stadion przed jego zamknięciem cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony wspomnianych wyżej grup, które w bezpieczny sposób mogły uprawiać swój priorytetowy sport. Ponadto po wykonaniu niezbędnych prac korona stadionu wraz z pozostałą infrastrukturą ma służyć dzieciom i młodzieży szkolnej podczas szkolnych zawodów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1dokumentacja projektowakalkulacja własna12 300 zł
2roboty rozbiórkowe (nawierzchnia asfaltowa, obrzeża, podbudowa, wywóz materiałów z rozbiórki)kalkulacja własna94 900 zł
3utylizacja (asfalt, beton/podbudowa)kalkulacja własna103 300 zł
4mury oporowe (roboty ziemne, profilowanie, zagęszczenie, podbudowa z kruszywa, gr. 20 cm, podbudowa betonowa gr. 15 cm, warstwa wyrównująca gr. 5 cm, mury oporowe, balustrady murów)kalkulacja własna657 300 zł
5nawierzchnia (korytowanie, profilowanie, zagęszczenie, krawężnik z oporem, warstwa odsączająca z piaski gr. 10 cm, podbudowa z kruszywa gr. 20 cm, warstwa wiążąca 5 cm, nawierzchnia asfaltowa 4 cm, wywóz nadmiaru ziemi, trawa)kalkulacja własna432 200 zł
Łącznie: 1 300 000 zł