Świętochłowicki Budżet Obywatelski

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu Miasta Świętochłowice, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do dyspozycji jest 1 630 000 złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu miasta. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój miasta!

Kto może wziąć udział?

W procesie Budżetu Obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Miasta Świętochłowice.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić projekt

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Jak zagłosować?

Weź udział w głosowaniu na najlepszy projekt zgłoszony do Świętochłowickiego Budżetu Obywatelskiego i miej realny wpływ na rozwój miasta. W tym roku wspólnie zadecydujemy na co wydać 1 630 000 złotych!

Przykładowe działania

realizowane z budżetu obywatelskiego

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Zgłaszanie zadań
do Budżetu Obywatelskiego

Od 06.06.2022
do 01.07.2022

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 04.07.2022
do 26.08.2022

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

Do 02.09.2022

Głosowanie

Od 05.09.2022
do 18.09.2022

Ogłoszenie zadań
do realizacji

Do 03.10.2022

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski