Mapa realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

Edukacyjny plac zabaw

Koszt: 22 000 zł

Rozbudowa i modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie Parku OSiR "Skałka"

Koszt: 208 000 zł

Tydzień Seniora w Świętochłowicach

Szacunkowy koszt: 50 000 zł

Zakup sprzętu działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP

Szacunkowy koszt: 84 187 zł

Powszechny dostęp do rozwoju sportowego dla dziewczyn z miasta Świętochłowice

Szacunkowy koszt: 56 700 zł

Skate Park Lipiny

Koszt: 625 000 zł

Darmowe zajęcia judo dla dzieciaków

Szacunkowy koszt: 96 000 zł

Mężczyźni w Centrum

Szacunkowy koszt: 47 300 zł