Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3/I/2023

3/I/2023. „Echoj przygodo!”


Lokalizacja

Plac “Echoj” (za Centrum Kultury Śląskiej „Grota” - między ul. Chorzowską, Michalskiego, Mickiewicza oraz Imieli) w dzielnicy Lipiny w Świętochłowicach.

Skrócony opis

Projekt obejmować będzie rewitalizację placu zabaw „Echoj” i skierowany będzie do całej społeczności lokalnej zamieszkującej dzielnicę Lipiny w Świętochłowicach.

Opis projektu

Projekt obejmować będzie rewitalizację placu zabaw „Echoj” i skierowany będzie do całej społeczności lokalnej zamieszkującej dzielnicę Lipiny w Świętochłowicach. Jest to dzielnica owiana negatywną sławą, o wielu problemach społecznych.
Jednym z celów projektu jest przeciwdziałanie zjawisku marginalizacji, które dotyczy osób dotkniętych niekorzystnymi procesami społecznymi, wynikającymi z masowych i dynamicznych zmian rozwojowych, np. deindustrializacji, kryzysów, gwałtownego upadku branż czy regionów. Jest to bardzo dokładnie widoczne w dzielnicy dotkniętej problemami społecznymi takiej jak Lipiny.
Kolejnym celem projektu jest dotarcie do osób i grup, które często znajdują się poza “życiem społecznym”. Dzieci i młodzież wymienionej dzielnicy na podwórkach spędzają większość wolnego czasu. Warto zadbać by były to schludne, a przede wszystkim bezpieczne podwórka. Konieczne staje się zapewnienie bezpiecznego otoczenia, nie tylko dzieciom, ale również dorosłym czy seniorom, którzy również w miarę swoich możliwości starają się uczestniczyć w życiu społecznym.
Realizacja zadania pozwoli przywrócić podwórku walory estetyczne i stworzyć dla mieszkańców miejsce sprzyjające nawiązywaniu oraz pielęgnowaniu relacji społecznych. Przebywanie w otoczeniu przyrody korzystnie wpływa na samopoczucie, m.in. poprzez obniżenie się poziomu stresu.
W ramach zadania wykonane zostaną:

- odświeżenie placu zabaw (odmalowanie, naprawienie szkód)

- zamontowanie stołu do szachów

- zamontowanie stołu

- nasadzenie kwiatów na terenie podwórka (nazwa „Echoj”)

- odświeżenie ławek z oparciami

- oświetlenie całego terenu lampami LED

Uzasadnienie ogólnodostępności

Mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z obiektu 24h/7. Obiekt będzie dostępny dla wszystkich, o każdej porze dnia i nocy. Zasady korzystania z obiektu zostaną umieszczone na tablicy informacyjnej w widocznym dla wszystkich miejscu. Ma to na celu zainicjowanie oraz pobudzenie integracji środowiska lokalnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1Farba x 2 puszki 221 zł
2Betonowy stół do gry w szachach 3 149 zł
3Zatrudnienie fachowców18,30 zł
4Azzardo lampo agape 60- 4 sztuki1 196 zł
5Stół sg045 https://www.eko-arkady.pl/stol-sg045-p-1218.html2 170,95 zł
6Stół piknikowy7 Stół piknikowy SG056 https://www.eko-arkady.pl/stol-piknikowy-sg056-p-2184.html2 164,80 zł
Łącznie: 8 920,05 zł