zadanie nr 30

30. Modernizacja toru do bike dirt jumpingu


Lokalizacja

Aleja Parkowa
OSiR "Skałka"
Dzielnica: Piaśniki

Skrócony opis

Na terenie OSiR "Skałka" istnieje tor do dirt jumpingu, który powstał w 2015 roku w konstrukcji drewniano-stalowej oraz ziemnej. Wiele urządzeń uległo zniszczeniu lub degradacji. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie "stolików", najazdów przed osuwaniem terenu oraz wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.

Opis zadania

Na terenie OSiR "Skałka" istnieje tor do dirt jumpingu, który powstał w 2015 roku w konstrukcji drewniano-stalowej oraz ziemnej. Wiele urządzeń uległo zniszczeniu lub degradacji. Dlatego niezbędne jest zabezpieczenie "stolików", najazdów przed osuwaniem terenu oraz wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Robocizna30 000 zł
2Materiały50 000 zł
3Koszty pośrednie20 000 zł
Łącznie: 100 000 zł