Szczegóły zadania

Boisko marzeń - Aktywne Świony


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5
ul. Sudecka
Dzielnica: Chropaczów

Skrócony opis

Projekt polega na wybudowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią, na terenie starego i nieużywanego boiska przy SP nr 5. Boisko o wymiarach 64x44m2 z oświetleniem, ogrodzone i zawierające kompleks szatniany z sanitariami. Na terenie miasta nie ma boiska o tych wymiarach, które może służyć mieszkańcom, a także może być wykorzystane podczas zawodów sportowych.

Opis zadania

Projekt polega na wybudowaniu boiska ze sztuczną nawierzchnią, na terenie starego i nieużywanego boiska przy SP nr 5. Boisko o wymiarach 64x44m2 z oświetleniem, ogrodzone i zawierające kompleks szatniany z sanitariami. Na terenie miasta nie ma boiska o tych wymiarach, które może służyć mieszkańcom, a także może być wykorzystane podczas zawodów sportowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Boisko - budowa, nawierzchnia, ogrodzenie, osprzęt800 000 zł
2Oświetlenie70 000 zł
3Szatnie kontenerowe130 000 zł
Łącznie: 1 000 000 zł