zadanie nr 18

18. Zakup sprzętu działań ratowniczo gaśniczych dla OSP Świętochłowice 1 w celu poprawy bezpieczeństwa osobistego strażaków OSP


Lokalizacja

Ochotnicza Straż Pożarna Świętochłowice 1
ul. Łagiewnicka 16
Dzielnica: Chropaczów

Skrócony opis

Zakup sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 w Świętochłowicach. Wyposażenie jednostki OSP w dodatkowy sprzęt podniesie skuteczność jej interwencji, przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa poszkodowanych, którym udzielana jest pomoc a także zmniejszy zagrożenie dla biorących udział w akcjach ratowniczych strażaków-ochotników.

Opis zadania

Projekt polega na dokonaniu zakupu sprzętu do działań-ratowniczo gaśniczych (zgodnie z wykazem w pkt 6) przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Świętochłowice 1 w Świętochłowicach. Wyposażenie jednostki OSP w dodatkowy sprzęt podniesie skuteczność jej interwencji, przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa poszkodowanych, którym udzielana jest pomoc a także zmniejszy zagrożenie dla biorących udział w akcjach ratowniczych strażaków-ochotników. Wniosek o sfinansowanie zakupu sprzętu stanowi kontynuację procesu doposażenia jednostki OSP Świętochłowice 1, zapoczątkowanej w 2018 r. realizacją projektu "Gotowi, by pomóc - zakup sprzętu dla jednostki OSP Świętochłowice 1 w Świętochłowicach" w ramach środków Ministerstwa Sprawiedliwości - Departamentu Funduszu Sprawiedliwości (dotacja w wysokości 18 850,00 zł).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Aparat powietrzny + automat płucny + maska9 960 zł
2Butla kompozytowa10 854 zł
3Osłona butli7 200 zł
4Bodyguard 10003 419 zł
5Puszka nośna475 zł
6Zestaw "Drager"2 606 zł
7Mariner34 650 zł
8VAT15 023 zł
Łącznie: 84 187 zł