Szczegóły zadania

Centrum Seniora - "STARZIKI na FEST"


Lokalizacja

ul. Katowicka 40
Dzielnica: Centrum

Skrócony opis

Proponujemy powołanie do życia miejsca spotkań i rozwoju osób w wieku dojrzałym, dostosowanego do potrzeb nowej generacji i seniorów. Klub powinien zapewnić seniorom możliwości aktywnego życia na emeryturze, realizowania swoich pasji oraz stworzyć możliwości dzielenia się swoimi kompetencjami. Aby taką aktywność rozwijać konieczne jest odpowiednio wyposażone miejsce.

Opis zadania

Proponujemy powołanie do życia miejsca spotkań i rozwoju osób w wieku dojrzałym, dostosowanego do potrzeb nowej generacji i seniorów. Klub powinien zapewnić seniorom możliwości aktywnego życia na emeryturze, realizowania swoich pasji oraz stworzyć możliwości dzielenia się swoimi kompetencjami. Aby taką aktywność rozwijać konieczne jest odpowiednio wyposażone miejsce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Roboty instalacyjne40 000 zł
2Roboty elektryczne10 000 zł
3Wyposażenie baru kawowego30 000 zł
4WC5 000 zł
5Meble do kawiarni20 000 zł
6Roboty budowlane40 000 zł
7Wyposażenie pomieszczenia socjalnego5 000 zł
8Wyposażenie "małej kuchni"5 000 zł
9Elewacja4 600 zł
10Pozostałe opłaty32 400 zł
11Przygotowanie projektu15 000 zł
Łącznie: 207 000 zł