zadanie nr 15

15. # nasze koLOroVE strefy zabawowe


Lokalizacja

ul. Wiśniowa 9
Dzielnica: Zgoda

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie, przy Szkole Podstawowej nr 8 miejsca zabaw dla dzieci. Projekt łączy trzy strefy: edukację, sport i zabawę. Dzieci spędzając czas na świeżym powietrzu, będą mogły korzystać z kilku kolorowych stref, m.in. gier rozwijających sprawność i koordynację ruchową, gier przyrodniczych oraz kształtować świadomość ekologiczną.

Opis zadania

Celem projektu jest stworzenie, przy Szkole Podstawowej nr 8 miejsca zabaw dla dzieci. Projekt łączy trzy strefy: edukację, sport i zabawę. Dzieci spędzając czas na świeżym powietrzu, będą mogły korzystać z kilku kolorowych stref, m.in. gier rozwijających sprawność i koordynację ruchową, gier przyrodniczych oraz kształtować świadomość ekologiczną. Planuje się także, aby dzieci użytkowały boisko do gier podwórkowych. Edukacyjny obszar przy szkole byłby dostępny dla uczniów i dzieci mieszkających w pobliżu - dzięki temu zyskalibyśmy estetyczną przestrzeń wokół szkoły i pobliskiego osiedla.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wymiana kostki133 000 zł
2Gry podwórkowe16 000 zł
3Gry edukacyjne44 000 zł
4Donice z zielenią1 000 zł
Łącznie: 194 000 zł