zadanie nr 14

14. Rozpowszechnienie i popularyzacja gry w szachy wśród dzieci i młodzieży w Świętochłowicach


Lokalizacja

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (ul. W. Polaka 1)
Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach (ul. Harcerska 1)

Skrócony opis

Cykliczne organizowanie turniejów szachowych, mających na celu rozwój intelektualny dzieci i młodzieży; integracja młodych mieszkańców miasta oraz zaszczepienie ducha rywalizacji sportowej.

Opis zadania

Cykliczne organizowanie turniejów szachowych, mających na celu rozwój intelektualny dzieci i młodzieży; integracja młodych mieszkańców miasta oraz zaszczepienie ducha rywalizacji sportowej. Turnieje zostaną przeprowadzone w okresie: Marzec 2021 (V Wiosenny Turniej Szachowy "Młode talenty"), Wrzesień 2021 (Turniej Szachowy z okazji 100-lecia III Powstania Śląskiego), Grudzień 2021 (V Barbórkowo-Mikołajkowy Turniej Szachowy).

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Koszt pucharów, nagród4 570 zł
2Obsługa sędziego300 zł
Łącznie: 4 870 zł