Szczegóły zadania

Ogólnodostępne boisko wielofuncyjne oraz siłownia przy podwórku talentów NIVEA-Chropaczów teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących, ul. Sudecka 5


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 5
Dzielnica: Chropaczów

Skrócony opis

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej poprzez gry i zabawy na nowoczesnym obiekcie, zapewniającym jednocześnie bezpieczeństwo ze względu na zastosowane materiały. Boisko wielofunkcyjne skierowane jest do mieszkańców Świętochłowic w wieku 0-100. Dzieci korzystają z boiska a rodzice stają się bardziej aktywni i integrują się z innymi mieszkańcami.

Opis zadania

Projekt ma na celu zachęcenie dzieci do aktywności fizycznej poprzez gry i zabawy na nowoczesnym obiekcie, zapewniającym jednocześnie bezpieczeństwo ze względu na zastosowane materiały. Boisko wielofunkcyjne skierowane jest do mieszkańców Świętochłowic w wieku 0-100. Dzieci korzystają z boiska a rodzice lub opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi stają się bardziej aktywni i integrują się z innymi mieszkańcami. Szkoła Podstawowa zobowiązuje się do pozostawienia terenu otwartego, tak aby umożliwić korzystanie z boiska mieszkańcom. Boisko zlokalizowane będzie obok Podwórka NIVEA - które w związku z regulaminem ustalanym przez NIVEA jest ogólnodostępne. Boisko powstanie na ogrodzonym terenie szkoły, co zapewnia bezpieczeństwo, teren jest monitorowany, co ułatwi nadzór nad bezpieczeństwa. Projekt jest kolejnym etapem rozwijania w młodym pokoleniu ruchu, sportu poprzez atrakcje - jakim w tym przypadku jest boisko wielofunkcyjne. Teren wokół boiska zostanie zagospodarowany, wprowadzona zostanie mała architektura, nasadzone zostaną dodatkowe rośliny oraz otoczenie zostanie obsiane trawą. Teren szkoły jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych, w związku z tym będą one miały również możliwość przebywania na terenie obiektu. Wskazać należy, że LO jak i SP posiadają klasy integracyjne, gdzie dzieci i młodzież mają orzeczone różne stopnie niepełnosprawności. Dzieci te są z różnych dzielnic Świętochłowic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Boisko wielofunkcyjne z trawą syntetyczną210 000 zł
2Orbitrek3 450 zł
3Biegacz2 820 zł
4Rowerek1 420 zł
5Urządzenie "Wyciskanie"6 630 zł
6Siew trawy300 zł
7Stojak na rowery700 zł
8Rośliny2 000 zł
9Ławka x43 360 zł
10Kosz na śmieci x31 500 zł
11Tablica - Regulamin500 zł
12Projekt, mapa15 000 zł
Łącznie: 247 680 zł