Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 8/I/2023

8/I/2023. STREFA SPORTU USTRONIE - Nowa przestrzeń sportowo-rekreacyjna w Świętochłowicach


Lokalizacja

Nr działki 4056/1
ul. Fryderyka Chopina / Dmowskiego w Świętochłowicach - Osiedle Ustronie

Skrócony opis

Zakres projektu obejmuje stworzenie wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców Świętochłowic, osób amatorsko uprawiających sporty: piłkę siatkową, koszykówkę 3x3, badminton, petanque oraz ping pong. Miejsce to swoim wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w estetykę otoczenia oraz sąsiadującym boiskiem do piłki nożnej i placu zabaw dla dzieci z siłownią.

Opis projektu

Zakres projektu obejmuje stworzenie wielofunkcyjnych boisk sportowych ze sztuczną nawierzchnią dla aktywnych mieszkańców Świętochłowic osób amatorsko uprawiających sporty: piłkę siatkową, koszykówkę 3x3, badminton, petanque oraz ping pong. Miejsce to swoim wyglądem i formą doskonale wkomponuje się w estetykę otoczenia oraz sąsiadującym boiskiem do piłki nożnej i placu zabaw dla dzieci z siłownią zewnętrzną co wspólnie utworzy osiedlowy kompleks rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowy. Zakres zadania obejmie zagospodarowanie i ogrodzenie terenu. W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące prace:
1. Budowa płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach min. 23m/18m max. 26/20m z wymalowanymi liniami boiska, piłki siatkowej i koszykówki 3x3,
2. Budowa płyty boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach min. 15m/7m max. 20/9m z wymalowanymi liniami boiska do badmintona,
3. Budowa bulotromu o wymiarach min. 15m/4m max. 20/5m z obramowaniem,
4. Budowa i montaż dwóch stołów do ping ponga ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach min. 15m/5m max. 20/10m,
5. Odwodnienie terenu (drenaż, studnia chłonna z możliwością odprowadzenia do kanalizacji deszczowej,
6. Montaż urządzeń (słupki + siatki, stoły do ping ponga oraz ławki dla osób obserwujących).
Projekt przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców Świętochłowic przede wszystkim młodzież Osiedla Ustronie które, jako jedne z nielicznych osiedli w Świętochłowicach zamieszkuje duża liczba dzieci i młodzieży, a nie posiadają zagospodarowanego terenu rekreacyjno-sportowego. Realizacja projektu wpłynie pozytywnie na rozwój pod względem rekreacyjnym i sportowym oraz zaspokoi potrzeby społeczne mieszkańców.
Preferowany teren będzie spełniał określone standardy osiedlowych kompleksów sportowych dla rekreacyjnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Teren rekreacyjno-sportowy przeznaczony dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek będzie doskonałym uzupełnieniem dla sąsiadującego placu zabaw dla dzieci i siłowni zewnętrznej, co przyczyni się do zwiększenia kondycji osób ćwiczących. Realizacja projektu poprawi samopoczucie i kondycję fizyczną mieszkańców oraz zaktywizuje mieszkańców zarówno młodych, jak
i starszych do wspólnych działań. Ponadto zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów drużynowych (siatkówka, koszykówka 3x3, badminton, ping pong oraz petanque).
Planowana budowa boisk wielofunkcyjnych ze sztuczną nawierzchnią polegać będzie na:
- mechanicznym zdjęciu-korytowaniu warstwy humusu wraz z darniną pod nowo-projektowaną podbudowę boisk,
-wykonaniu odwodnienia boisk w postaci drenażu i podłączenia do kanalizacji,
-wykonaniu warstw podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie pod nawierzchnię ze sztucznej trawy lub polipropylenowej nawierzchni,
-wykonaniu nawierzchni boisk ze sztucznej trawy lub polipropylenowej nawierzchni, malowaniu linii wraz z montażem wyposażenia sportowego,
- tablica do koszykówki, osadzenie tulei słupków do siatkówki wraz z słupkami i siatką, stoły do ping ponga oraz ławki,
-ułożeniu obrzeży betonowych okalających nawierzchnie boiska,
-wykonaniu (modernizacji) ogrodzenia.
Projekt obejmuje zatem odtworzenie wielofunkcyjnego obiektu boisk sportowych w okolicach ul, Fryderyka Chopina. W okolicy tej jest zlokalizowane ,,dzikie" boisko do gry w siatkówkę, badmintona i koszykówkę we wskazanej okolicy brak jest ogólnodostępnych obiektów sportowych, na których mieszkańcy mogliby spędzać wolny czas.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przeznaczonej do gry w siatkówkę, koszykówkę czy też inne zespołowe dyscypliny sportowe. We wskazanym rejonie mieszka blisko 1,5 tysiąca mieszkańców. Zmuszeni są do korzystania z oferty szkół czy i tak mocno obłożonych hal sportowych lub "OSIR Skałka", co często powoduje rezygnację z chęci aktywnego spędzania czasu wolnego i w konsekwencji sprowadza się do kreowania wizerunku tej części miasta jako tzw. "Sypialni". Fakt ten w dużej mierze podyktowany jest brakiem odpowiedniej infrastruktury dla zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany tego wizerunku. Korzystanie z obiektów będzie od godzin rannych aż do zmierzchu tak długo ja będą pozwalały na to warunki. Obiekt ma być ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców miasta Świętochłowice. Zasady i warunki będą określone w regulaminie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1wykonanie projektuwww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl5 000 zł
2wykonanie odwodnienia boisk (drenaż + kanalizacja)www.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl30 504 zł
3wykonanie warstw podbudowy z kruszyw łamanych stabilizujących mechanicznie pod nawierzchnię ze sztucznej trawy lub polipropylenowej nawierzchni - prace ziemnewww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl178 750 zł
4wykonanie nawierzchni boisk ze sztucznej trawy lub polipropylenowej nawierzchni, malowanie linii wraz z montażem wyposażenia sportowegowww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl178 750 zł
5tablica do koszykówki, osadzenie tulei słupków do siatkówki i badmintona wraz z słupkami i siatką, stoły do ping-ponga oraz ławkiwww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl18 573 zł
6ułożenie obrzeży betonowych okalających nawierzchnie boiskawww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl10 000 zł
7wykonanie ogrodzeniawww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl43 300 zł
8rozbiórka istniejącej nawierzchni i jej utylizacjawww.multiset.pl, www.interhall.pl, www.sportgrupa.pl22 000 zł
Łącznie: 486 877 zł