Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 7/S/2023

7/S/2023. Seniorzy Świętochłowic - aktywni i zintegrowani


Lokalizacja

Warsztaty, spotkania, wykłady - np. w takich obiektach  jak: Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, Muzeum Powstań Śląskich, MDK w Świętochłowicach. Zajęcia rekreacyjno-sportowe - obiekty OSiR w Świętochłowicach.

Skrócony opis

Realizacja całości nakreślonych zadań w projekcie to zintegrowanie seniorów, dalsza współpraca w ramach współtworzonych działań, poznanie się uczestników i wymiana doświadczeń podczas zajęć senioralnych - rekreacyjno-sportowych, IT, kulturalnych i innych.
TO PROJEKT, W KTÓRYM KAŻDY SENIOR JEST WAZNY.

Opis projektu

Zadanie będzie realizowane dwuetapowo dla seniorów oraz osób zależnych. Beneficjenci naszego zadania bardzo często są osobami wykluczonymi cyfrowo z małą aktywnością i otwartością na nowinki technologiczne. Pierwszy etap zadania pt. "Komputer i Internet bez tajemnic dla seniora 60+" to nauka obsługi komputera jako nośnika do informacji dla osób starszych. Następnie nabycia i podniesienia umiejętności z zakresu podstawowych kompetencji cyfrowych i tworzenia treści cyfrowych, wzrostu wiedzy zasad bezpieczeństwa w Internecie, bankowości elektronicznej, poczty elektronicznej, rozrywka i zakupy. Zajęcia zostaną przeprowadzone w czterech grupach warsztatowych.
Drugi etap zadania pt. Seniorzy razem po zdrowie i formę fizyczną" będzie polegał na zorganizowaniu warsztatów integracji-kulturalnych, zajęć sportowych, ogólnorozwojowych, promowania zdrowia i aktywnego wypoczynku. Zakończenie podsumowujące zadanie uwieczni otwarty koncert zespołu De Silvers.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Seniorzy z miasta Świętochłowice, młodzi i prężniejsi w charakterze współtwórców działań, wydarzeń i projektów, pozostali jako uczestnicy według upodobań i potrzeb. Każdy etap zadania będzie zawierał godzinowy wykaz zajęć, placówki w których zajęcia będą się odbywały. W przypadku zajęć, z których może korzystać ograniczona liczna osób, należy określić zasady otwartej rekrutacji, tj. "Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie".
Uszczegółowienie do każdego etapu zadania stanowią załączniki.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1wynagrodzenie trenerów - warsztaty komputerowetaryfikator PARPA8 400 zł
2wynajem pomieszczeń oraz sali na zajęciacennik CKŚ Zgoda5 760 zł
3ochrona obiektu, szatni, serwis sprzątającykalkulacja indywidualna - wybrane cenniki5 272 zł
4zakup materiałów piśmiennychsklepowe ceny artykułów520 zł
5poczęstunek/ przerwa kawowakalkulacja indywidualna - system gospodarczy3 072 zł
6usługi poligraficzneREMAR - cennik1 500 zł
7wynagrodzenie dla instruktora nordic walkingPAKIS5 120 zł
8wynagrodzenie dla instruktora aqua fitnessPAKIS8 000 zł
9spotkanie integracyjno-kulturalne w ilości 12-tutaryfikator PARPA11 124 zł
10uroczysty koncert zespołuoferta cenowa zespołu/ cennik CKŚ Zgoda8 500 zł
Łącznie: 57 268 zł