Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 6/I/2023

6/I/2023. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół.


Lokalizacja

Skwer przy skrzyżowaniu ulic Jodłowa i Stawowa.

Skrócony opis

Podstawowe założenie projektu obejmuje wybudowanie tężni solankowej wraz z jej infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu wokół tężni. Zadanie przewiduje również instalację monitoringu obszaru wokół tężni. Powstaną również nowe chodniki, ławki, nasadzenia, zainstalowane zostanie nowe oświetlenie.

Opis projektu

Realizacja zadania polegać będzie na sporządzeniu dokumentacji technicznej, uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych, a następnie realizacji projektu budowy tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej. Prace zakładają wybudowanie tężni oraz poprawienie atrakcyjności i funkcjonalności obszaru przy tężni w taki sposób, aby mieszkańcy Świętochłowic, mogli skorzystać ze zdrowotnych walorów przebywania przy tężni.

Uzasadnienie ogólnodostępności

W praktyce powstanie miejsce, które w sezonie pracy tężni jest dostępne przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu oraz gdzie będzie można na chwilę usiąść i odpocząć, ale  również będzie monitorowany obszar wokół tężni, który wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1Dokumentacja techniczna- projekt wielobranżowy, uzyskanie decyzji administracyjnych kalkulacja własna45 000 zł
2Budowa tężni kalkulacja własna450 000 zł
3Zagospodarowanie terenu: nawierzchnia, kwietniki, oświetleniekalkulacja własna280 000 zł
4instalacja monitoringu miejskiego kalkulacja własna110 000 zł
5serwis tężni - przeglądy, mat. eksploatacyjne itp kalkulacja własna 12 000 zł
Łącznie: 897 000 zł