Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 5/I/2023

5/I/2023. Nagłośnienie i oświetlenie sceny Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach


Lokalizacja

Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach
ul. Krauzego 1
41-603 Świętochłowice

Skrócony opis

Nowe nagłośnienie i oświetlenie sceny Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach to szansa rozwoju, ale również ułatwienie dla innych jednostek tj. szkoły czy przedszkola, które prezentują się na naszej scenie podczas konkursów, teatrów czy festiwali. Idąc z duchem czasu stawiamy na profesjonalizm oraz lepszą jakość odbioru naszych wydarzeń.

Opis projektu

Celami projektu są m. in :
- podniesienie standardów świadczonych usług z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych na rzecz mieszkańców Świętochłowic i miast ościennych oraz wzmocnienie działalności o charakterze ponadregionalnym
- możliwość poszerzenia oferty kulturalnej CKŚ o wydarzenia wymagające wykorzystania sprzętu dobrej jakości
- redukcja kosztów wynajmu sprzętu nagłośnieniowego, mikrofonów i oświetlenia, środki wynajmu sprzętu można przeznaczyć na realizację większej ilości wydarzeń kulturalnych
- poprawa jakości odbioru wydarzenia
- podniesienie standardów edukacji i animacji kulturalnej
- pozyskanie nowych odbiorców,
- zwiększenie dostępu do kultury
-stworzenie warunków do realizacji szerszych programów kulturalnych i edukacyjnych przez uzupełnienie sprzętu i wyposażenia.
W okresie występowania pandemii zaobserwowano wzrost zainteresowania udziałem w wydarzeniach kulturalnych w związku z tym zwiększenie potencjału CKŚ wpłynie na zaspokojenie potrzeb w tym zakresie.
Z uwagi na ograniczony budżet wnioskodawcy, realizacja zadania będzie niemożliwa, co przełoży się na brak możliwości polepszenia warunków do prowadzenia działalności, a tym samym osiągnięcia lepszych efektów w zakresie edukacji kulturalnej dla mieszkańców.
Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego pozwoli na rozszerzenie oferty kulturalnej, uruchomienie nowych przedsięwzięć kulturalnych, w których mogą wziąć udział nowi odbiorcy. Oferta kulturalna CKŚ skierowana jest w największym stopniu do mieszkańców miasta Świętochłowice, ale również do mieszkańców miast ościennych. CKŚ jest również organizatorem oraz współorganizuje z innymi jednostkami miejskimi liczne wydarzenia o charakterze miejskim, wojewódzkim jak i ogólnopolskim. Realizacja zadania w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia zasięgu oferty kulturalnej, poprawy kondycji finansowej jednostki poprzez możliwość organizacji większej ilości wydarzeń i braku konieczności wypożyczania sprzętu.
Zakup nagłośnienia to również znaczne ograniczenie wydatków innych jednostek, które chcąc realizować swoje projekty kulturalne i artystyczne na naszej scenie, są zmuszone do dopożyczania sprzętu, którym nasza jednostka nie dysponuje, Corocznie organizujemy łącznie około 100 wydarzeń, których organizatorami są przedszkola i szkoły z naszego miasta. Każdorazowo na takie wydarzenia musimy dopożyczać sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie. Realizacja tego projektu przyczyni się nie tylko  Centrum Kultury Śląskiej, ale również wszystkim jednostkom, które goszczą na naszej scenie.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Ogólnodostępność w tym przypadku, to umożliwienie jednostkom miejskim dostępu do profesjonalnej sceny. Większość jednostek organizuje na scenie Centrum Kultury Śląskiej swoje wydarzenia tj. teatry, konkursy, festiwale etc. Podniesienie standardu, poprawa jakości usług, redukcja kosztów wynajmu, zwiększenie dostępności do kultury, stworzenie warunków do realizacji to uruchomienie nowych przedsięwzięć kulturalnych, w których mogą wziąć udział nowi odbiorcy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1Dźwiękrozeznanie cenowe rynku225 000 zł
2Oświetlenierozeznanie cenowe rynku300 000 zł
3Montażrozeznanie cenowe rynku15 000 zł
Łącznie: 540 000 zł