Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 3/S/2023

3/S/2023. "KAŻDY INNY - WSZYSCY RÓWNI"


Lokalizacja

Projekt zostanie zrealizowany na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Sudeckiej 5 w Świętochłowicach.
Do zorganizowania warsztatów sportowych została udostępniona sala rekreacyjna, którą szkoła w ramach wieloletniej współpracy wynajmuje projektodawcy na wyłączność, stąd możliwość organizowania zajęć o dowolnej godzinie w dowolnym dniu.

Skrócony opis

Projekt zakłada organizację bezpłatnych zajęć sportowych, z elementami sztuk walki Taekwon-do i tańca dla dzieci i młodzieży (również z niepełnosprawnościami) od 3 do 18 r.ż.

Opis projektu

Projekt zakłada organizację bezpłatnych, ogólnorozwojowych zajęć sportowych z elementami sztuk walki Taekwon-do i tańca dla dzieci i młodzieży, również niepełnosprawnej, od 3 do 18 r.ż. oraz zajęć sportowych crossfit i aeroboks dla dorosłych.
Głównym celem zajęć jest aktywizacja sportowa wszystkich mieszkańców miasta oraz edukacja ukierunkowana na profilaktykę prozdrowotną związaną
z przeciwdziałaniem chorobom cywilizacyjnym, takim jak nadwaga, otyłość czy depresja.
Darmowe zajęcia sportowe stwarzają okazję do tego, by świadomie wybierać sposób spędzania czasu wolnego, tym samym minimalizując możliwość wystąpienia zachowań patologicznych, skutkujących wykluczeniem społecznym.
Warsztaty prowadzone będą przez 4 doświadczonych trenerów, z podziałem na grupy wiekowe,1 do 3 razy w tygodniu po 60 min. Każda grupa może liczyć max. 25 osób.
W grupach przedszkolnych będzie zapewniony dodatkowy trener wspomagający z doświadczeniem w pracy z najmłodszymi oraz z wykształceniem oligofrenopedagogicznym. Dzięki temu zaproszenie do udziału w projekcie otrzymają również dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli specjalnych oraz integracyjnych, które często postrzegane są przez rówieśników jako mniej sprawne. Dzięki udziałowi w zajęciach sportowych będą mogły wyrównać swoje szanse w środowisku rówieśniczym, co przyczyni się do zminimalizowania ryzyka ich wykluczenia.
Wszyscy uczestnicy otrzymają ubezpieczenie na wypadek kontuzji.
Podział grup
I Sekcja Taekwon-do:
Grupa dzieci przedszkolnych 4-5 lat i 6 lat  1x w tygodniu x 1h
Grupa dzieci szkolnych 7-10 lat, 11-14 lat, 15-18 lat 3x w tygodniu x 1h dla każdej grupy
Kadra zawodnicza - 4x w tygodniu x 1h
II Sekcja Taneczno - rytmiczna 3 latki, 4-5 łatki, 6 latki 1x w tygodniu x 1h dla każdej grupy Łącznie 2gr x 1h + 3 gr x 3h + 1gr x 4h + 3gr x 1h = 18h / tydz. / 8 grup x 25 osób = 200 osób.
Środki z budżetu chcemy przeznaczyć również na udział dzieci w zawodach sportowych, które będą dla nich sprawdzianem zdobytych umiejętności oraz okazją do sportowej rywalizacji zwłaszcza, że już po kilku miesiącach regularnego treningu takie zawody są organizowane nawet dla grup początkujących. W związku z realizacją projektu, planujemy również zakup wyposażenia sportowego, który jest niezbędnym elementem treningów sportowych, a jednocześnie pozwoli na zwiększenie atrakcyjności zajęć szkoleniowych.
W ramach promocji naszych działań chcemy zorganizować dla wszystkich Świętochłowiczan festyn sportowy na rozpoczęcie roku szkolnego, festyn z okazji Dnia Dziecka i Mikołajkowy Turniej Sportowy oraz zakupić promocyjne gadżety (typu medale, koszulki, torby, kubki itp.) z logotypami miasta i projektu, które będą nagrodami za udział w sportowych zadaniach. Oprócz tego będziemy informować Świętochłowiczan o projekcie za pomocą narzędzi internetowych, banerów reklamowych, plakatów i ulotek rozwieszanych w placówkach miejskich, głównie szkołach, przedszkolach i w MDKu.
Spodziewane efekty: Uczestnictwo 200 osób w warsztatach sportowych.
Uczestnictwo ok.1000 osób łącznie w festynach rodzinnych.
Zwiększenie aktywności sportowej wśród 200 Świętochłowiczan.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Proponowany projekt jest zadaniem całorocznym i zakłada odbywanie się zajęć od poniedziałku do niedzieli w zależności od potrzeb i ilości uczestników. Warunkiem przystąpienia do projektu będzie podpisanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach przez osoby dorosłe, a w przypadku dzieci przez ich opiekunów. Nabór rozpocznie się z początkiem roku 1 stycznia 2023 roku i będzie trwał do wyczerpania miejsc w grupach.
Beneficjentami projektu będą wszyscy mieszkańcy miasta Świętochłowice, których można podzielić na dwie grupy główne - odbiorców bezpośrednich i pośrednich. Grupę beneficjentów bezpośrednich stanowią wszyscy dorośli mieszkańcy miasta oraz dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 3-18 lat (także dzieci i młodzież z orzeczeniami o niepełnosprawności). Do grupy beneficjentów pośrednich można zaliczyć opiekunów/rodziców/dziadków, którzy są podmiotami decydującymi o uczestnictwie. Tak duży zakres odbiorców w pełni potwierdza uniwersalność projektu, uzasadniając jego realizację.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1Ubezpieczenie uczestników zajęćumowa z ubezpieczycielem - załącznik nr 13 000 zł
2Sprzęt sportowy: strój treningowy DOBOK I KOSZULKI (50 szt.)sklep internetowy https://toptensport.pl5 000 zł
3Wynagrodzenie kadry szkoleniowejcena rynkowa 130 zł/h kalkulacja roczna: 18 godzin/1 tydzień x 52 tygodnie/1 rok = 936 godzin/rok121 680 zł
4Wynajem sali treningowej umowa i rachunki za wynajem sali z br. załącznik nr 210 000 zł
5Egzaminy na stopnie uczniowskiefaktura załącznik nr 33 000 zł
6Udział w zawodach sportowych (Polska) : startowe, transport i zakwaterowaniefaktura załącznik nr 415 000 zł
7Festyn na rozpoczęcie roku szkolnego połączony z promocją zajęć w klubie (puchary, medale, kubki, koszulki torby itp.) sklep internetowy http://www.janisdruk.pl5 000 zł
8Festyn z okazji Dnia Dziecka (puchary, medale, kubki, koszulki torby itp.) sklep internetowy http://www.janisdruk.pl5 000 zł
9Mikołajkowy Turniej Sportowy (puchary, medale, kubki itp.) sklep internetowy http://www.janisdruk.pl5 000 zł
10Usługa księgowa - sporządzenie rocznego raportu finansowegohttp://www.patronus.biz.pl/cennik/800 zł
11Wynajem powierzchni magazynowejrachunki za wynajem sali z br. załącznik nr 9, 10 500 zł
Łącznie: 173 980 zł