Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

projekt Nr 2/I/2023

2/I/2023. Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynku mieszkalnym


Lokalizacja

Obszar Miasta Świętochłowice

Skrócony opis

Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych to inteligentny, miniaturowy model domku jednorodzinnego wykonany w skali 1:12, który obrazuje wszelkie zagrożenia życia codziennego.  Najważniejszą funkcją symulatora jest dynamiczna prezentacja w czasie rzeczywistym zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w budynku mieszkalnym.

Opis projektu

Zakup Mobilnego Symulatora Zagrożeń Pożarowych występujących w budynkach mieszkalnych na potrzeby mieszkańców Miasta Świętochłowice pozwoli wzbogacić ich wiedzę z zakresu bezpiecznych zachowań w razie wystąpienia pożaru, bądź innego zagrożenia w mieszkaniu, co w konsekwencji w bardzo dużym stopniu wpłynie na poprawę ich bezpieczeństwa. Inteligentny model domku jednorodzinnego, w którym komputery i urządzenia elektroniczne kontrolują każdy jego element, intuicyjnie steruje oświetleniem, drzwiami, oknami, wentylacją i innymi modułami. Umożliwia definiowanie i odtwarzanie dynamicznych scenariuszy, pozwalających na sekwencyjne uruchamianie kolejnych zdarzeń. Najważniejszą funkcją symulatora jest dynamiczna prezentacja zagrożeń pożarowych i innych niebezpiecznych zdarzeń, jakie mogą wystąpić w miejscu zamieszkania. Sterowane przez komputery efekty świetlne, dźwiękowe oraz wydobywający się dym realnie oddają grozę sytuacji, pobudzając wyobraźnię mieszkańców. Miniaturowe czujki, monitorowane przez komputery domku, alarmują jego mieszkańców w przypadku pojawienia się dymu, czy też „cichego zabójcy” jakim jest tlenek węgla. Zainstalowane w budynku kamery pozwalają na wirtualne uczestnictwo w sytuacjach niebezpiecznych. Mieszkańcy czują się tak, jakby rzeczywiście znajdowali się w zagrożonych pomieszczeniach. Komputery symulatora umożliwiają również przeglądanie filmów z prawdziwych akcji czy pożarów, analizę zdjęć spalonych pomieszczeń, a także odtwarzanie dowolnych prezentacji. Liczne interfejsy umożliwiają dołączenie projektora bądź systemu nagłośnieniowego. Dzięki temu w pokazach może uczestniczyć większa liczba ludzi. Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych jest narzędziem, które wspiera jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz Policji w wykonywaniu zadań z zakresu edukacji ekologicznej i prewencji pożarowej. Zakupiony symulator wykorzystywany byłby głównie przez strażaków PSP i druhów OSP podczas prowadzonych działań z zakresu prewencji społecznej skierowanych dla wszystkich mieszkańców Naszego Miasta, w ramach cyklicznych corocznych imprez organizowanych na terenie miasta, takich jak: „Dni Miasta Świętochłowice”, „Dzień Dziecka”, pikników, festynów rodzinnych, spotkań z mieszkańcami, a także ogólnopolskich akcji „Kręci mnie bezpiecznego”, „Czujka na straży Twojego Bezpieczeństwa”, „Bezpieczna droga do szkoły” oraz Turniej Wiedzy Pożarniczej. Jak wynika z Informacji komendanta miejskiego PSP, tylko w 2021 r. w działaniach związanych z propagowaniem bezpiecznych zachowań strażacy z tutejszej Komendy podjęli 51 działań i spotkali się z ponad 3000 dzieci ze szkół i przedszkoli oraz z ok. 1500 osobami dorosłymi, pracownikami zakładów pracy oraz seniorami. Użycie Mobilnego Symulatora z pewnością podniosłoby efektywność prowadzonych szkoleń, pokazów i prelekcji z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach wyraziła wielkie zainteresowanie, a także wyraziła zgodę na użytkowanie przedmiotowego symulatora oraz wzięłaby pełną odpowiedzialność za jego użytkowanie zgodnie z zapisami Uchwały Nr XL/332/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie budżetu obywatelskiego w Świętochłowicach.

Uzasadnienie ogólnodostępności

Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowych występujących w budynkach mieszkalnych byłby dostępny dla każdego mieszkańca Świętochłowic, głównie dla dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, młodzieży, seniorów należących do klubów i fundacji oraz pracowników zakładów pracy, w ramach prowadzonych akcji propagowania bezpiecznych zachowań. Symulator znajdowałby się na wyposażeniu Komendy Miejskiej PSP w Świętochłowicach – w ramach użyczenia, a w ramach ogólnodostępności mógłby być wykorzystywany również przez inne służby, instytucje, spółdzielnie kominiarzy oraz np. w szkołach na lekcjach wychowawczych i próbnych ewakuacjach oraz przez jednostki OSP, które prowadzą szkolenia, prelekcje, pokazy i ćwiczenia dla mieszkańców Świętochłowic.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŹródło danych do kalulacji kosztuŁączny koszt
1Mobilny Symulator Zagrożeń Pożarowychhttps://www.mobilnysymulator.com.pl/oferta65 000 zł